Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Er is geen interventiedrempel meer.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 €.

Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de bijdrage als volgt bepaald:

Prijs per liter vermeld op
factuur

Bedrag van de toelage per
liter

Maximumbedrag van de toelage per prijscategorie

< € 1,23

14 cent

€210

>= € 1,23 en < € 1,255

15 cent

€225

>= € 1,255 en < € 1,28

16 cent

€240

>= € 1,28 en < € 1,305

17 cent

€255

>= € 1,305 en < € 1,33

18 cent

€270

>= € 1,33 en < € 1,355

19 cent

€285

>= € 1,355 

20 cent

€300

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.


Indien u recht hebt op de toelage, ontvangt u dit bedrag in de hand (cash) of via een storting op uw rekeningnummer. Als u behoort tot categorie 3 (zie de rubriek 'Wie heeft er recht op?') wordt de toelage via het OCMW rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier.

 
Copyright © 2005 - 2016 PRP / Public Relations Partners
Updated : 14-10-2016 - Webdesign: AnySite
pagina afdrukken