Per huishouden
en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 €.

De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden 210 €.

Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de bijdrage als volgt bepaald:

 

Prijs per liter vermeld op factuurBedrag van de toelage per literMaximumbedrag van de toelage per prijscategorie

< € 0,97

14 cent

€210

≥ € 0,97 en < € 0,995

15 cent

€225

≥ € 0,995 en < € 1,02

16 cent

€240

≥ € 1,02 en < € 1,045

17 cent

€255

≥ € 1,045 en < € 1,07

18 cent

€270

≥ € 1,07 en < € 1,095

19 cent

€285

≥ € 1,095

20 cent

€300

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.
Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.

De toelage wordt betaald aan de aanvrager.
Als u behoort tot categorie 3 (zie de rubriek Wie heeft er recht op?) wordt de toelage rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier indien deze nog niet betaald is geweest.