Ga naar hoofdinhoud
Zoeken

Voorwaarden

Hoe een toelage aanvragen

Zo vraag je een toelage aan van het Sociaal Verwarmingsfonds

Als je denkt te voldoen aan de voorwaarden,  vraag dan je toelage aan als volgt:

 • Neem contact op met de energiecel van het OCMW in jouw stad of gemeente. De contactgegevens vind je hier.
 • Zij zullen je de nodige documenten vragen en jouw aanvraag behandelen.
 • Als alles goed gaat, volgt er binnen de maand een positieve beslissing. 15 dagen later staat de toelage op jouw rekening!

Doe je aanvraag op tijd! Je moet jouw aanvraag indienen binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Deze datum staat op je factuur of aankoopbewijs.

Stel jouw aanvraagdossier samen

Stap 1: vul het aanvraagformulier in

Zo kan de energiecel jouw aanvraag goed beoordelen en de nodige documenten verzamelen. Het aanvraagformulier kan je hier downloaden en afdrukken.

Geen printer? Geen probleem. Kom naar de energiecel om daar samen met een medewerker je dossier in orde te brengen.

Stap 2: bereid je voor

De energiecel zal jou volgende documenten vragen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier met volgende gegevens:
  • Jouw gegevens als aanvrager van de toelage;
  • De samenstelling van jouw gezin (= iedereen die samen met jou in dezelfde woning verblijft);
  • Een verklaring over jouw sociaal statuut als rechthebbende op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds;
  • Gegevens over jouw aanvraag tot toelage:
   • Type brandstof
   • Aantal liter (eventueel)
   • Verklaring dat jij deze brandstof hoofdzakelijk gebruikt om je woning te verwarmen.
 • Kopie van jouw factuur, aankoopbewijs of ticket
 • Kopie van jouw identiteitskaart
 • Het is mogelijk dat de energiecel ook het bewijs van het gezinsinkomen vraagt. Dat is, bijvoorbeeld, het meest recente belastingsaanslagbiljet, je meest recente loonfiches, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering ...
 • In een situatie van schuldoverlast zullen eveneens volgende documenten nodig zijn:
  • De beslissing die de collectieve schuldenregeling heeft ingevoerd, of een attest van de persoon die voor jou de schuldbemiddeling verricht.
  • Elk document dat de energiecel zal toelaten om in een sociaal verslag te beoordelen of je ‘niet in staat bent om de verwarmingsfactuur te betalen’ (gezinsinkomen, lopende uitgaven, enz.).

Ter info: de energiecel kan jouw inkomensgegevens en die van de leden van jouw huishouden ook via elektronische weg direct bij de FOD Financiën op te vragen. Zij kunnen jou ook contacteren voor aanvullende inlichtingen.

Andere regels voor een appartementsgebouw met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie

Woon jij in een appartement met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie? Dan zijn er bijkomende documenten in te dienen!

In dat geval moet je bijkomend nog volgende documenten indienen:

 • Kopie van de factuur van de aangekochte brandstof;
 • Attest van de eigenaar of beheerder/syndicus van het gebouw met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Heb je een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.
Contacteer ons
zz