Ga naar hoofdinhoud
Zoeken

Voorwaarden

Wie heeft recht op een toelage?

De financiële hulp die het Sociaal Verwarmingsfonds biedt, is er alleen voor gezinnen of alleenstaanden die het moeilijk hebben om hun rekeningen te betalen. Het gaat daarbij zowel over eigenaars als huurders van een woning of appartement.

Drie groepen van mensen kunnen op onze steun rekenen:

1) Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVV-statuut)

Bijkomende voorwaarde: het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin ligt onder een bepaalde inkomensgrens (zie tabel).


Inkomensgrenzen van toepassing vanaf 1 mei 2024

Jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin is lager of gelijk aan:

(je jaarlijks bruto belastbaar inkomen en gezinssituatie vind je terug op je belastingbrief)

€24.328,19
Verhoogd met een bedrag per persoon ten laste (*)€4.501,81

Er is geen inkomensonderzoek nodig in geval

  • je als alleenstaande een RVV-statuut hebt - met of zonder personen ten laste*;
  • al je gezinsleden een verhoogde tegemoetkoming hebben.

(*) Persoon ten laste is een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.820.


2) Jouw inkomen is lager dan een vastgelegd bedrag per jaar

Gezinnen of alleenstaanden met een beperkt inkomen hebben recht op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds indien:

  • het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin onder een inkomensgrens ligt;
  • daarbij wordt ook rekening gehouden met mogelijke inkomsten uit onroerende goederen.


Inkomensgrenzen van toepassing vanaf 1 mei 2024

Jaarlijks bruto belastbaar inkomen (*) van het gezin is lager of gelijk aan

€24.328,19
Verhoogd met een bedrag per persoon ten laste (**)€4.501,81
Inkomsten uit onroerende goed worden toegevoegd voor deze berekening als volgt3 x het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen, met uitzondering van de gezinswoning

(*)    Je vindt je jaarlijks bruto belastbaar inkomen en gezinssituatie op je belastingbrief.

(**)  Persoon ten laste is een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.820.

3) Je hebt schuldoverlast

In dit geval zijn er 2 voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  1. Je zit in een situatie van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (*)
  2. Het is voor jou onmogelijk om je verwarmingsfactuur te betalen.

(*) Wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek

Heb je een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.
Contacteer ons
zz