Covid-19 - Vragen/antwoorden in verband met de toepassing van de wettelijke missies van de OCMW’s

Wat zijn de bijzonderheden per wetgeving?

 

10. HOE MOETEN DE SPECIFIEKE AANVRAGEN VAN HET SOCIAAL STOOKOLIEFONDS BEHANDELD WORDEN?

Wat de verwarmingstoelage betreft, moet de voorkeur worden gegeven aan de elektronische of schriftelijke procedure. De personen kunnen het aanvraagformulier downloaden op de internetsite en een kopie of een foto maken van hun leveringsbon en dit alles per mail of elektronisch naar het OCMW sturen. De personen kunnen eveneens alles in een enveloppe steken en die in de brievenbus van het OCMW steken.

Voor de verwarmingstoelage beschikken de OCMW’s over de KSZ-stromen die ervoor zorgen dat zij de volledige aanvraag kunnen behandelen, inclusief de analyse van de bestaansmiddelen van de samenwonenden, zonder de persoon te zien.

Wat de termijn van 60 dagen betreft waarover de persoon beschikt om zijn aanvraag aan het OCMW te bezorgen, vanaf de leverdatum, kan de huidige periode worden beschouwd als overmacht. Bijgevolg zal iemand die zijn aanvraag bezorgt in april, terwijl de einddatum eind maart was, overmacht kunnen inroepen en aanspraak kunnen maken op de verwarmingstoelage wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan.

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/vragenantwoorden-verband-met-de-toepassing-van-de-wettelijke-missies-van-de-ocmws

 

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.

Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht in 2004. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

Voor het indienen van uw dossier kan u gebruik maken van het aanvraagformulier.

 

 

V. Laurent
Adjunct van de Algemeen Directeur
W. Kuylen
Algemeen Directeur