Ga naar hoofdinhoud
Zoeken

Veelgestelde vragen

Wil je jouw concrete situatie even bespreken? Of wil je weten of je in aanmerking zou komen voor een toelage? Heb je hulp nodig om jouw aanvraag in te dienen? Het team van het Sociaal Verwarmingsfonds helpt je graag verder. Klik hier om contact op te nemen.

Bekijk ook even de veelgestelde vragen hieronder. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Wij verwarmen met aardgas. Kom ik ook in aanmerking voor een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds?

Neen, het Sociaal Verwarmingsfonds geeft alleen toelagen indien je jouw woning hoofdzakelijk verwarmt met huisbrandolie, propaangas of lamppetroleum (type c). Is aardgas jouw belangrijkste verwarmingsbron? Dan heb je misschien wel recht op een sociaal tarief voor aardgas. Ontdek de andere steunmaatregelen hier.

Waarom is het Sociaal Verwarmingsfonds een vzw en geen overheidsorganisatie?

Het Sociaal Verwarmingsfonds vertrekt vanuit een samenwerking tussen de petroleumsector en de overheid. De financiering komt zowel van de overheid als via een solidariteitsbijdrage op olieproducten die bestemd zijn voor de verwarming van gezinswoningen. Een vzw is hier dan ook de meest aangepaste structuur voor.

Wie controleert het Sociaal Verwarmingsfonds?

Het Sociaal Verwarmingsfonds werd in 2004 opgericht uit een initiatief van de overheid, de OCMW’s en de petroleumsector om gedeeltelijk tussen te komen in de betaling van de verwarmingsfacturen voor personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. Het wordt beheerd door een algemene vergadering en raad van bestuur waarin vertegenwoordigers van de initiatiefnemers zitten en de overheid controleert de werking via een regeringscommissaris.

Hoeveel bedraagt de toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds?

Het Sociaal verwarmingsfonds biedt 2 soorten toelagen:

  • een volumetoelage voor leveringen per liter in grotere hoeveelheden. De berekening van het bedrag vind je hier
  • Een forfaitaire toelage voor huisbrandolie of lamppetroleum (type c), aangekocht in kleine hoeveelheden aan de pomp. Het bedrag van deze toelage en alle voorwaarden vind je hier.

Wat is de maximale hoeveelheid brandstof waarvoor ik een toelage kan aanvragen?

Het maximum aantal liters is alleen van toepassing voor volumetoelagen per liter. Bekijk hier het huidige maximum aantal liters.

Kan ik een volumetoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds combineren met een forfaitaire toelage?

Neen, je kan maar 1 soort toelage aanvragen. Ontdek hier de toelage die van toepassing is voor jouw situatie.

Waarom moet ik via de energiecel van het OCMW een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds aanvragen?

De energiecel van het OCMW is aangeduid om deze aanvragen te behandelen omdat die het best geplaatst is om jouw aanvraag te onderzoeken. Zo nodig kunnen zij ook bijkomend onderzoek doen, zoals jouw inkomensgegevens en die van de leden van jouw huishouden elektronisch opvragen bij de FOD Financiën. De energiecel kan jou ook contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Wanneer wordt de toelage uitbetaald?

Het OCMW heeft ongeveer een maand nodig om een beslissing te nemen na ontvangst van een volledig aanvraagdossier. Is de beslissing positief, dan mag je de toelage 15 dagen later verwachten.

Waarom vragen jullie maar één aankoopticket als bewijs voor een forfaitaire toelage?

Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage. We gaan er hierbij van uit dat dit de brandstof is die jij hoofdzakelijk gebruikt om je woning te verwarmen. Om te vermijden dat je per aankoop een aanvraag zou moeten indienen is hier een forfaitaire toelage voorzien.

Kan ik bij jullie ook terecht voor een stookoliepremie?

De stookoliepremie van 300 euro was in 2022 een éénmalige premie. Dit was een beslissing van de federale regering om de plotse stijging van de energieprijzen na de Russische invasie in Oekraïne voor een deel op te vangen. Het is de FOD Economie — en niet het Sociaal Verwarmingsfonds — die deze premie toekende. Meer info op hun website.

Kan ik de toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds combineren met een sociaal tarief?

Indien je recht hebt op het sociaal tarief voor aardgas gaan we er van uit dat aardgas jouw hoofdzakelijke verwarmingsbron is. In dat geval is er geen toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Je kan wel een sociaal tarief voor elektriciteit combineren met een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds indien je je woning verwarmt met 1 van de verwarmingsbronnen waarvoor het Sociaal Verwarmingsfonds een toelage biedt. Bekijk hier de brandstoffen die wij ondersteunen.

Moet ik bepaalde documenten vragen aan mijn stookolieleverancier om beroep te kunnen doen op het Sociaal Verwarmingsfonds?

De aankoopfactuur of leveringsbon volstaan indien volgende er op vermeld is: het leveringsadres, het aantal liters en de prijs van de brandstof. Voor gezinnen die wonen in een appartement met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie zijn er een aantal bijkomende documenten die je moet bekomen bij de eigenaar of syndicus van het appartement. Klik hier voor meer info. 

Kunnen mensen zonder papieren of mensen zonder wettige verblijfplaats ook een toelage krijgen van het Sociaal Verwarmingsfonds?

neen

Wat betekent 'persoon ten laste'?

Een persoon ten laste is iemand die bij inwoont (bij de aanvrager) en die niet over een inkomen beschikt of een netto jaarinkomen heeft dat lager is dan een bepaald bedrag. Bekijk hier de geldende voorwaarden

Ben ik verplicht om alle inwonende gezinsleden op te lijsten in mijn aanvraag?

Ja, alle inwonende gezinsleden (= iedereen die samen in dezelfde woning verblijft) moeten vermeld worden. In je aanvraag zal je ook een verklaring op eer moeten invullen dat alle gegevens oprecht en volledig zijn.

Kunnen mensen die wonen in een rust- of verzorgingstehuis of andere instelling waar zij permanent verblijven ook een beroep doen op het Sociaal Verwarmingsfonds?

Neen, onze toelage is voor gezinnen of alleenstaanden die zelf rechtstreeks of via een syndicus of vereniging van mede-eigendom de kosten van de in aanmerking komende brandstoffen ondergaan. De toelage mag dus niet worden toegekend aan personen:

  • die in een rusthuis wonen;
  • die in een opvangtehuis wonen;
  • die in een ziekenhuis verblijven;
  • of in gelijk welke andere woning waar de personen verblijfskosten betalen of die werkingssubsidies genieten.

Is een leveringsbon ook goed in plaats van een factuur?

Ja. Een leveringsbon volstaat indien daar duidelijk op staat op welk adres er werd geleverd, tegen welke prijs en over welke hoeveel het gaat.

Moet ik mijn aanvraag voor toelage binnen een bepaalde tijdspanne indienen?

Elke aanvraag moet binnen de 60 dagen na leveringsdatum (voor volumetoelage) of aankoopdatum (voor forfaitaire toelage) ingediend te worden. Indien je meerdere leveringen hebt gedurende het kalenderjaar geldt deze termijn voor elke afzonderlijke levering.

Hoe wordt de toelage berekend voor eigenaars of huurders van een appartement in een gebouw met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie?

Het aantal liters dat in aanmerking moet worden genomen per woning wordt berekend volgens de volgende formule: het totaalbedrag van de liters brandstof die in aanmerking komt, vermeld op de factuur / het aantal woningen van het appartement waarop de factuur betrekking heeft

Heb je een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.
Contacteer ons
zz